Cégpolitika

A Novocoop Műanyagfeldolgozó Kft célkitűzése, hogy a műanyag alkatrészek gyártása során kielégítsük Megbízóink (Vevőink), továbbá az egyéb érdekelt felek és a társadalom elvárásait, ezzel megszilárdítsuk eddig megszerzett piaci helyzetünket, és jó hírnevet szerezzünk mind meglévő és lehetséges Megbízóink, mind együttműködő partnereink, mind az általunk kivitelezett munkák használói körében.

A fenti cél megvalósítása érdekében Társaságunk az MSZ EN ISO 9001 és az MSZ EN ISO 14001 számú szabványnak egyaránt megfelelő integrált irányítási rendszert alakított ki, melyet folyamatosan fenntart és továbbfejleszt. A felső vezetői elkötelezettség által a Társaság szervezetének minden szintjén a napi munka alapelvévé kell tenni a minőség- és környezetközpontú szemléletet, melynek a Társaság Minőség- és Környezetközpontú Integrált Irányítási Kézikönyve ad keretet. A vezetők irányításával Társaságunk minden dolgozója felelős a Kézikönyvben és az integrált irányítási rendszer egyéb szabályozó dokumentumaiban foglalt követelmények maradéktalan teljesítéséért, és kötelező feladatává teszi a minőségi munkavégzést, az integrált irányítási rendszer előírásainak betartását és annak folyamatos fejlesztésében való közreműködést.

A Társaság vezetősége kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységünkre vonatkozó, környezetvédelmi tárgyú érvényes jogszabályokat és vállalt egyéb követelményeket maradéktalanul betartjuk, és tevékenységünk környezeti hatásainak folyamatos felügyelete, valamint a környezetvédelem szempontjainak figyelembe vétele által lehetőségeinkhez mérten törekszünk a környezetszennyezés megelőzésére, illetve mérséklésére.

Az integrált irányítási rendszer működtetésével fejleszteni kívánjuk:
- a belső és külső együttműködést,
- a belső irányítási és szabályozási rendszert,
- az emberi, szakmai és technikai erőforrásokat,
- a belső információs és ellenőrző rendszert, valamint
- a vevők és egyéb érdekelt felek követelményeinek eredményes teljesítését.

Célunk:
- a munkák vezetése és ellenőrzése személyes közreműködéssel,
- a munkatársak bevonása a döntések meghozatalába,
- döntéshozatal tények alapján,
- partneri viszony kialakítása megbízóinkkal, beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal,    továbbá
- a folyamat- és rendszerszemlélet kialakítása minden munkatársunkban.

Meggyőződésünk, hogy az integrált irányítási rendszer működtetésével és folyamatos fejlesztésével javul a minőség, a környezeti teljesítés, csökkennek a költségek, pontosan teljesítjük a határidőket, ezzel biztosítjuk megbízóink, az egyéb érdekelt felek és a társadalom megelégedettségét.