CÉGPOLITIKÁNK

Cégpolitikánk

Célkitűzéseink

A NOVOCOOP Kft. célkitűzése, hogy a műanyag alkatrészek gyártása során megfeleljünk Megbízóink
(Vevőink), továbbá az egyéb érdekelt felek és a társadalom elvárásainak, ezzel megszilárdítsuk
eddig megszerzett piaci helyzetünket, és jó hírnevet szerezzünk mind meglévő és lehetséges
Megbízóink, mind együttműködő partnereink, mind az általunk kivitelezett munkák használói
körében.


Céljaink megvalósítása érdekében Társaságunk az MSZ EN ISO 9001 és az MSZ EN ISO 14001 számú
szabványnak egyaránt megfelelő minőségirányítási és a környezetközpontú irányítási rendszert
alakított ki, melyet folyamatosan fenntart és továbbfejleszt.
A felső vezetői elkötelezettség által a Társaság szervezetének minden szintjén a napi munka
alapelvévé tettüki a minőség- és környezetközpontú szemléletet, melynek a Társaság Minőség- és
Környezetközpontú Integrált Irányítási Kézikönyve ad keretet. A vezetők irányításával Társaságunk
minden dolgozója felelős a Kézikönyvben és az minőségirányítási és a környezetközpontú irányítási
rendszer egyéb szabályozó dokumentumaiban foglalt követelmények maradéktalan teljesítéséért, és
kötelező feladatává teszi a minőségi munkavégzést, az minőségirányítási és a környezetközpontú
irányítási rendszerelőírásainak betartását és annak folyamatos fejlesztésében való közreműködést.


A Társaság vezetősége kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységünkre vonatkozó,
környezetvédelmi tárgyú érvényes jogszabályokat és vállalt egyéb követelményeket maradéktalanul
betartjuk, és tevékenységünk környezeti hatásainak folyamatos felügyelete, valamint a
környezetvédelem szempontjainak figyelembevétele által lehetőségeinkhez mérten törekszünk a
környezetszennyezés megelőzésére, illetve mérséklésére.

Az minőségirányítási és a környezetközpontú irányítási rendszerműködtetésével fejleszteni kívánjuk:

a belső és külső együttműködést
a belső irányítási és szabályozási rendszert
az emberi, szakmai és technikai erőforrásokat
a belső információs és ellenőrző rendszert
a vevők és egyéb érdekelt felek követelményeinek eredményes teljesítését

Célunk:

a munkák vezetése és ellenőrzése személyes közreműködéssel
a munkatársak bevonása a döntések meghozatalába
döntéshozatal tények alapján
partneri viszony kialakítása megbízóinkkal, beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal, továbbá
a folyamat- és rendszerszemlélet kialakítása minden munkatársunkban
Tanusítványaink

Meggyőződésünk, hogy az minőségirányítási és a környezetközpontú irányítási rendszer
működtetésével és folyamatos fejlesztésével javul a minőség, a környezeti teljesítés, eleget teszünk a
megfelelési kötelezettségeinknek, csökkennek a költségek, pontosan teljesítjük a határidőket, ezzel
biztosítjuk megbízóink, az egyéb érdekelt felek és a társadalom megelégedettségét.